Tư vấn thiết kế nồi hơi, thiết bị nhiệt

Trong các ngành thực phẩm, mía đường, dệt nhuộm, giấy...nồi hơi, thiết bị nhiệt là thiết bị trung tâm rất quan trọng trong hầu hết các dây truyền sản xuất cầ...
Xem chi tiết