Công ty Cổ phần Đường Kon Tum

Sản phẩm sử dụng: Cung cấp một số hạng mục bổ sung cho 02 lò hơi.
Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đông Sơn

Dự án đã thực hiện: Lò hơi đốt nhiên liệu rắn 10 tấn/h tại Nhà máy Yida - Phú Thọ
Xem chi tiết

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Dự án đã thực hiện: Lò hơi đa nhiên liệu 10 tấn/giờ
Xem chi tiết

Công ty TNHH Miwon Việt Nam

Sản phẩm đã sử dụng: Nồi hơi đốt than ghi xích 15 tấn/giờ
Xem chi tiết