Triển khai dự án lắp Hệ thống bơm giảm ồn cho nhà máy đường Tuy Hòa

Theo hợp đồng Giữa Công ty Cổ phần ENESCO và công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa. ty TNHH thiết bị và giải pháp năng lượng triển khai lắp đặt hệ thống Bơm giảm...
Xem chi tiết

Dự án lắp lò hơi đốt dầu 6t/h cho nhà máy đường Phụng Hiệp

Theo hợp đồng Giữa Công ty Cổ phần ENESCO và công ty cổ phần Mía đường cần thơ. Công ty Cổ phần ENESCO đã triển khai lắp đặt hệ thống lò hơi và phụ kiện cho...
Xem chi tiết

Triển khai dự án xây dựng dây chuyền cho nhà máy Giấy An Hòa

Vừa qua Enesco đã thực hiện 2 dự án với quy mô khá lớn cho Công ty Cổ phần Giấy An Hòa bao gồm dự án xây dựng dây chuyền 1 và 2 cho nhà máy Giấy An Hòa.
Xem chi tiết

Dự án lắp đặt hệ thống lò hơi cho nhà máy Sailun Việt Nam

Công ty Cổ phần ENESCO (Enesco) đã triển khai dự án lắp đặt hệ thống lò hơi cho công ty TNHH Sailun Việt Nam thuộc tập đoàn Sailun với công suất 70 tấn hơi/....
Xem chi tiết

Dự án công trình (EPC) mía đường 333

Công ty Cổ phần ENESCO (ENESCO) hiện đã hoàn thành công trình EPC cho nhà máy mía đường 333 với hệ thống đồng phát 01 lò hơi siêu nhiệt công suất 60 tấn hơi/...
Xem chi tiết

Enesco cung cấp thiết bị quan trắc tự động khí thải 02 lò hơi

Enesco tiếp tục triển khai dự án cung cấp thiết bị quan trắc tự động khí thải cho công ty mía đường 333.
Xem chi tiết