Dịch vụ xây lắp

Trong những năm qua, ngoài việc tham gia các dự án tổng thầu EPC, các dự án cung cấp - lắp đặt thiết bị trọn gói. ENESCO có nhiều kinh nghiệm trong việc thực...
Xem chi tiết